Med mer än 40 års erfarenhet skapar jag dokumentation för försäkring, upphandling och riskbedömning av företag och byggnader.


BYGGNADER
Värdering av byggnader enligt FKB-metoden för:

  • Industribyggnader
  • Affärsbyggnader
  • Kontorsbyggnader
  • Bostadshus / Hyresfastigheter (Bostadsrättsföreningar)

Även besiktning och värdering av kyrkobyggnader.

MASKINERIER
Underlag och beräkning av försäkringsvärden för maskinerier och inventarier enligt den så kallade
"G-metoden".

RISKBESKRIVNING
Dokumentation över företaget och dess verksamhet, samt specifikation avseende risker, byggnadssätt med mera.

www.forsakringsdokumentation.se
Stefan Andersson, Lillebäcksvägen 4, 302 39  Halmstad
stefan@forsakringsdokumentation.se
Tel: 0706-14 05 03